Felnőttképzési információk a 2024. őszi időszakban induló képzésekhez

Iskolánkban elérhető szakmák felnőttképzésben 2024 szeptembertől:

 • Grafikus
 • Divat-, jelmez és díszlettervező
 • Divatszabó
 • Bőrtermékkészítő

Szeptemberi indulással tervezett szakmáink részletes leírása és az előjelentkezés lehetősége a BKSZC honlapján, az alábbi linken elérhető:

Részletes leírások és előjelentkezés

Májusban, előjelentkezett tanulóinknak e-mailen kiküldésre kerül a beiratkozási tájékoztató és az ehhez kapcsolódó digitális adatlap linkje, ennek kitöltése szükséges az augusztusban esedékes személyes beiratkozáshoz.

Képzés tervezett helyszíne:
Budapesti Komplex SZC Kreatív Technikum 1133 Budapest, Vág utca 12-14.

Képzés tervezett formája és ideje:
Az oktatás blended formában történik, azaz hagyományos, személyes jelenlétet igénylő oktatás és az e-learning együttes alkalmazásával valósul meg.
A jelenlétet igénylő órák heti kétszer hétköznap délután 16:00-tól folynak. Az online tananyagok kiadása azokon a napokon történik, amikor nincsenek jelenléti órák. A pontos napokról, csak később tudunk felvilágosítást adni, amennyiben a képzés elindul (létszámfüggő).

A képzéseket egy éves időtartamban tervezzük, a szakirányú oktatás lezárása után következik az egybefüggő gyakorlat teljesítése, majd a képzés szakmai vizsgával zárul.

A felnőttképzési jogviszony képzési szerződés megkötésével jön létre. A képzés abban az esetben ingyenes, ha a jelentkező nem rendelkezik két szakma jegyzékes képzés szakmai bizonyítványával/oklevelével. Lásd bővebben a felnőttképzésről: https://ikk.hu/p/felnottek-kepzesi-lehetosegei

A képzésekben való részvétel feltétele az egészségügyi szakmai alkalmassági vizsgálat igazolása. A szakmai alkalmassági vizsgálatot szakellátóhelyen tudják elvégeztetni, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt szakellátóhelyek listáját az alábbi honlapon találják meg:

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/66/szakellato_helyek_20230405.pdf

A tanulók a képzési forma miatt, csak levelező diákigazolványt igényelhetnek, ez a távolsági közlekedésben biztosít kedvezményeket.

A képzés sikeres elvégzéséhez szükséges a tanulók részéről az otthoni, egyéni tananyag-feldolgozás, ismeretelsajátítás, a jelenléti órákon tanultak otthoni gyakorlása és a saját személyes eszközök, felszerelések megléte, melyekről részletes tájékoztatást kapnak a képzés megkezdésekor.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a szakokra nem történik meg a kellő létszámú jelentkezés, úgy az adott képzést nem áll módunkban elindítani (erről a beiratkozás napja után, a honlapon adunk tájékoztatást).

Felhívjuk figyelmüket, hogy felelősségteljesen és körültekintően válasszák meg a saját lehetőségeiknek megfelelő képzést a jelentkezésük során, mert a felnőttképzésben szakmai oktatás folyik, mely a képzés időszakára tervezett jelenléti és online formában megvalósuló ismeretanyag feldolgozásra épül, és szakmai vizsgával zárul.

Kérdés esetén a következő e-mailcímen érdeklődhetnek:
Guzmann Katalin – igazgatóhelyettes, felnőttképzési kapcsolattartó
felnottkepzes@kreativtechnikum.hu

Elérhető szakmák a felnőttképzésben: 2024-2025. tanév

 

ÁLTALÁNOS ADATOK


Szakma neve

Bőrtermékkészítő


Ágazat neve

Kreatív


Szakmajegyzék száma

407231601


Képzés időtartama

1 év


Választható szakmairányok:

 • Bőrdíszműves

Bőrtermékkészítő

Kreatív ágazat képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Bőrdíszműves szakmairány, Cipőkészítő szakmairány, Ortopédiai cipész szakmairány.

A bőrtermékkészítő – a választott szakirányának megfelelően – bőrből, műbőrből, textil- és egyéb szintetikus anyagból különböző divatos, korszerű termékeket készít hagyományos, kézműves technikákkal, illetve gépesített, részben automatizált módszerekkel. Egyedi méretre készülő termékeknél a megrendeléstől az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát elvégzi. Igény esetén javítást, átalakítást végez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel az öltözék-kiegészítők divatja, a kreatív munka, szeret alkotni, bőrrel, műbőrrel, és textilanyaggal dolgozni. Javasolt továbbá annak, aki egy adott szakirány elsajátítása után szeretné szakmailag tovább képezni magát.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, divatismeretek, kézügyesség, pontosság, szín- és térlátás, digitalizáció iránti érdeklődés, jó szemmérték, állóképesség, önállóság, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • ellenőrzi a munkavégzés feltételeit;
 • ismeri a választott szakma teljes szakirányú gyártási folyamatát a megrendeléstől az értékesítésig;
 • biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat, kellékeket, szerszámokat, eszközöket, mintákat és technológiai dokumentációkat;
 • különféle termékeket tervez, alkatrész mintákat szerkeszt, anyagokat, kellékeket választ, beszerez;
 • kiszabja, jelöli és előkészíti az alkatrészeket;
 • összeállítja, béleli, összeerősíti, kikészíti, tisztítja az elkészített termékeket;
 • különböző, egyedi termékeket a meghatározott technológia szerint elkészíti, igény alapján alakítja, javítja;
 • ellenőrzi az elkészített termékek minőségét;
 • különböző, a választott szakmairánynak megfelelő (bőrdíszmű-, cipő- és ortopédiai cipő) termékeket készít, átalakít, javít;
 • működteti, szakszerűen alkalmazza a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, szerszámokat;
 • figyelembe veszi a hulladék-hasznosítással, a környezetvédelemmel, a munka- és balesetvédelemmel kapcsolatos feladatokat;
 • az elkészített különböző termékeket címkézi, csomagolja;
 • együttműködik a könnyűipar különböző területeinek képviselőivel, szakembereivel.

 

ÁLTALÁNOS ADATOK


Szakma neve

Divat-, jelmez- és díszlettervező


Ágazat neve

Kreatív


Szakmajegyzék száma

502121602


Képzés időtartama

1 év


Választható szakmairányok:

 • Divattervező

 

Divat-, jelmez- és díszlettervező

Kreatív ágazat – képző- és iparművészeti terület képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul, amely a divat- és stílustervező, jelmeztervező asszisztens vagy díszlettervező asszisztens munkakörökhöz kapcsolódhat. Választható szakmairányok: Divattervező szakmairány, Jelmez- és díszlettervező szakmairány.

A divat-, jelmez- és díszlettervező technikus vizuális műveltséggel, fejlett forma- és színérzékkel, rajzi-, festészeti-, művészeti- és öltözködési-, valamint bútortörténeti ismeretekkel rendelkezik. Olyan technikus, aki öltözék, színházi vagy filmes jelmezkivitelezési tudással is rendelkezik, valamint ért a díszletkivitelezés minden fázisához.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az öltözködés és rendelkezik az ehhez szükséges alkotó fantáziával. Szereti a színház, a drámairodalom, a film és a színészek világát, valamint szeret emberekkel együttműködve alkotó munkát végezni.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Önállóság, kreativitás, sokoldalúság, precizitás, jó kézügyesség, ötletgazdagság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • öltözékeket, kiegészítőket tervez – szabad kézzel vagy számítógépes programmal –, kollekciót állít össze, ahhoz tartozó kivitelezési folyamatokat ismer, felügyel és dokumentál;
 • a díszlettervek pontos ismeretében irányítja a kivitelezés munkálatait, besegít a műhelyekben végzett munkafolyamatokba;
 • forrásanyagot, információt gyűjt, koncepciót alakít ki;
 • elképzeléseit vizuálisan – vázlat, divatrajz, jelmez- vagy díszletterv formájában szabadkézzel, plasztikus formában, illetve számítógépes programmal prezentálja;
 • a tervek alapján, a díszlettervező útmutatásával műszaki rajzokat és maketteket készít;
 • anyag- és szabászati ismeretekkel rendelkezik;
 • öltözékek, kollekciók bemutatásában vesz részt (divatfotó, divatfilm);
 • színpadi próbákon vagy filmforgatáson jegyzeteket készít a szükséges változtatásokról, alkalmazkodik a rendező, színészek elvárásaihoz;
 • színházi és filmes munkája során együttműködik a közvetlen munkatársakkal, kamatoztatja magas szintű szakmai tudását.

 

ÁLTALÁNOS ADATOK


Szakma neve

Divatszabó


Ágazat neve

Kreatív


Szakmajegyzék száma

407231603


Képzés időtartama

1 év


Választható szakmairányok:

 • Férfiszabó
 • Női szabó

 

Divatszabó

Kreatív ágazat képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Női szabó szakmairány, Férfi szabó szakmairány. A divatszabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfekcionált öltözéket állít elő. Egyedi terméknél a megrendeléstől az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát alkalmazza. Az iparban a konfekcionált termékek széles skáláját készíti.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az új öltözködési trendek kihívásai, szereti a textíliákat és azokkal szívesen dolgozik.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó kézügyesség, esztétikai érzék, színlátás, szemmérték, kreativitás, digitalizáció iránti érdeklődés.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől az értékesítésig;
 • ismeri a női és a férfi ruházati termékek technológiai és műszaki előírásait és alkalmazza előállításuk technológiai fogásait;
 • értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat;
 • ismeri a gyártási műveletekhez szükséges gépeket, és alkalmazza azokat;
 • ellenőrzi a gép beállításokat minőségi, technológiai és munkavédelmi szempontokból, a minőségi előírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az elkészített terméket és a saját munkáját minőségi, méret, kivitelezési szempontokból;
 • alkalmazza a digitális technológiákat;
 • együttműködik a gyártási folyamatban tevékenykedő emberekkel.

ÁLTALÁNOS ADATOK


Szakma neve

Grafikus


Ágazat neve

Kreatív


Szakmajegyzék száma

502131609


Képzés időtartama

1 év


Választható szakmairányok:

 • Nem válaszható

Grafikus

Kreatív ágazat – képző- és iparművészet terület képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakmairányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez. A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a kreatív alkotómunkát, ugyanakkor aktívan részt szeretne venni napjaink környezetkultúrájának alakításában, alkotó emberként kíván együtt dolgozni az üzleti világ és a vállalkozói szféra szereplőivel. Ez a szakma a kreatív ipar sok más területével is kapcsolatban áll. Az internet, a mozgóképgyártás, a nyomdaipar és a média területei mind lehetőséget nyújtanak az ismeretek bővítésére. Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző rokon szakterületeken, valamint lehetősége nyílik továbbtanulásra a művészeti egyetemeken.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, kézügyesség, önállóság, precizitás, jó kommunikációs készség, együttműködési készség, szervezési készség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • jellemzően önálló vállalkozási formában vagy társas vállalkozásokban vállal munkát;
 • fontos személyes tulajdonsága az együttműködési készség, a tervező és kivitelező munkától függően sokféle megrendelővel és a társ szakma képviselőivel dolgozik együtt;
 • tevékenységéből fakadóan aktív alakítója közvetlen és tágabb vizuális környezetének;
 • tervező munkájában össze tudja hangolni az esztétikai igényeket a megrendelő üzleti céljaival.