Interaktív vizsga

Tájékoztató az interaktív vizsgák lebonyolításáról:

Az interaktív vizsga megkezdése

A vizsgát megelőző adminisztráció elvégzése érdekében a vizsgázónak legkésőbb az interaktív vizsga kezdete előtt 30 perccel a vizsga helyszínére kell érkeznie. Késés esetén az interaktív vizsgát legfeljebb az eredeti kezdési időpont után 10 perccel tudja megkezdeni a vizsgázó, ezt meghaladó késés esetén az interaktív vizsgatevékenység már nem kezdhető meg, annak pótlása szükséges.

Az interaktív vizsgán való részvételhez a vizsgázóknak a vizsgaszervező tájékoztatásában szereplő iratokat és dokumentumokat szükséges magukkal hozniuk, ezek tipikusan:

  • személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány;
  • lakcímkártya;
  • a vizsgára bocsátási feltételek teljesítését igazoló eredeti dokumentumok (pl. bizonyítvány), ha azok korábban nem kerültek bemutatásra a vizsgaszervező számára.

Miután a vizsgázó az interaktív vizsga termébe érkezett, be kell mutatnia iratait, illetve a releváns dokumentumokat a vizsga jegyzője számára, aki ezek alapján elvégzi a vizsgázó azonosítását, és ellenőrzi a vizsgára bocsátási feltételek teljesülését. Ezután az interaktív vizsga felügyelője a vizsga vezérlő felületén is rögzíti az azonosítás megtörténtét, és kijelöl a vizsgázó számára egy számítógépet a vizsga teljesítésére. A vizsgázó csak a számára kijelölt számítógépet használhatja, ugyanakkor szükség esetén (a vizsgabizottság által elfogadható indokkal) átültetést kérhet a vizsga felügyelőjétől.

A kijelölt számítógépen már a vizsgát megelőzően telepítésre és elindításra kerül az interaktív vizsga vizsgázói felülete. Leültetését követően a vizsgázó egy, a személyes adatait listázó képernyőt fog látni.

Nagyon fontos!  vizsgaállomáshoz ültetést követően a vizsga munkaállomáson nem szabad a böngészőt bezárni és nem szabad a böngészőt frissíteni (a böngésző frissítés funkciójával vagy az F5 gombbal). A bögésző frissítésekor a vizsga munkaállomás alapállapotba kerül (újra egy QR kód jelenik meg) és a vizsga csak egy hosszadalmas újraültetés procedúrával folytatható.)

TESZT az interaktív vizsgákhoz:

Az interaktív vizsgatevékenység sikeres megvalósítása érdekében, kérjük éljen a teszt kipróbálásnak lehetőségével, a tájékoztató alapján.
A felület csak technikai próbalehetőséget nyújt, az adott szakmai feladatbankba nem ad betekintést.

Interaktív vizsga próbafeladat kurzus elérése_v2 Tájékoztató a vizsgázók számára

Bejelentkezés az interaktív vizsgafelületbe:

(csak vizsgabiztos és vizsgázó kliensek részére)

Kérjük válasszon az alábbiak közül!

Vizsgaközpont rendszer Vizsgabiztos bejelentkezés Vizsgakliens Bejelentkezés