Ifjúságvédelem

Ifjúságvédelem az iskolában

A gyermekvédelem az iskolán belül is szerepet kell, hogy kapjon. A gyermek- és ifjúságvédelem a közoktatási intézményben tágabb értelemben egyrészt azt jelenti, hogy biztosítani szükséges azt, hogy a tanulókat semmiféle negatív megkülönböztetés ne érje származása, színe, neme, vallása, nemzeti-etnikai hovatartozása, esetleg a családjának szociokulturális helyzete miatt; másrészt az iskolai általános gyermekvédelemhez tartozik a gyermek- és diákjogok biztosítása, melyet – többek között – az 1991-es gyermekjogi törvény, az 1997-ben kiadott gyermekvédelmi törvény, a közoktatási és a szakképzési törvény tartalmaz.

Az általános gyermekvédelmi feladatok mellett speciális feladatokat is el kell látnia az iskolának. Ilyen különleges helyzet lehet az, amikor a tanuló – környezete, családja vagy bármely más miatt – veszélyeztetett helyzetbe kerül. A gyerekek ugyanis gyakran komoly, számukra megoldhatatlannak tűnő problémákkal jönnek az iskolába, melyek megoldásában nem minden esetben kapnak segítséget. Ennek segítésére alakítjuk – a lehetőségekhez és a rendelkezésünkre álló eszközökhöz mérten – ifjúságvédelmi programunkat, amelynek során az alábbi két Partnerünk is segítő kezet nyújt.

Prevenciós Központ, HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ

Iskolánk együttműködik a Prevenciós Központ HÍD Család- és Gyermekjóléti Központjának munkatársaival. A Központ által nyújtott szolgáltatások keretében ifjúságvédelmi, ifjúságsegítő területen és témákban tudnak diákjaink számára segítséget nyújtani iskolai szervezett keretek között a tanulók életében felmerülő problémák kezelése érdekében.

A Központ történetéről és az általa nyújtott szolgáltatásokról az alábbi linken tájékozódhatnak:

http://bolcsodek.bp13.hu/fomenu/hid-csalad-es-gyermekjoleti-kozpont.html

ADOM Alapítvány

Iskolánk együttműködik az ADOM Alapítvány munkatársaival. Az Alapítvány céljai közé tartozik a család segítése, szociális felzárkóztatás, társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöbölésében való közreműködés. Hátrányos helyzetű családok életvezetése, jogi segítségnyújtás biztosítása. Hátrányos helyzetű fiatalok pályakezdésének, tanulmányainak elősegítése, korrepetálása, képességfejlesztése. Egyedülálló, nehéz sorsú anyák, munkaerőpiacon hátrányban levő személyek megsegítése.
Az Alapítvány történetéről és az általa nyújtott szolgáltatásokról az alábbi linken tájékozódhatnak:

https://adomalapitvany.com/

Szociális helyzet kérdőív