Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázati felhívás

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 46. § (3) bekezdése szerint az állami szakképző intézményben az igazgató kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az igazgató ismételt megbízásával a fenntartó és az oktatói testület legalább kétharmada egyetért vagy újonnan létesített szakképző intézmény esetén a szervezési feladatok ellátása érdekében ez indokolt. Egyetértés hiányában, illetve az igazgató harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

Az Szkt. 46. § (4) bekezdése értelmében az igazgatót a fenntartó – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a szakképzési intézményfenntartó központ vezetője – a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével bízza meg. A szakképzésért felelős miniszter az egyetértést csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 78. § (1) bekezdésének b) pontjának ba) alpontja szerint a Kormány szakképzési intézményfenntartó központként – az általa alapított szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény vonatkozásában – a 94. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a főigazgatót jelöli ki.

Az Szkr. 128. § (1) bekezdése értelmében a pályázati eljárást a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a szakképzési centrum bonyolítja le.


A pályázati felhívást innen töltheti le:

Igazgatói pályázati felhívás 2024 Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kreatív Technikum