Az új honlapunk elkészültéig átirányítjuk a jelenlegi honlapunkra, a www.modelldivatiskola.hu oldalra!