Főoldal

Beiratkozási tájékoztató a 2024/25-ös tanévre a technikum 9. évfolyamoknak

Tisztelt Szülők, kedves Tanulók, szeretettel köszöntjük Önöket a BKSZC Kreatív Technikumban!

Az alábbiakban közzétett információkról postai levelezés útján megkapták a tájékoztatást, de itt is elérhetővé tesszük azokat.

A 9. évfolyamra felvételt nyert tanulók beiratkozása 2024. június 27-28. között zajlik majd intézményünkben a beosztás alapján, mindkét napon 9-16 óra között.

A beiratkozáson a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének vagy egy, a törvényes képviselő által írásban meghatalmazott nagykorú személynek mindenképpen meg kell jelennie, a kiskorú tanuló egyedül nem intézheti a beiratkozást.

Helyszín: 1133 Budapest, Vág utca 12-14., Földszint – Aula

Beosztás az alábbiak szerint:
2024.06.27., csütörtök – grafikus és fotográfus szakos tanulók beiratkozása zajlik
2024.06.28., péntek – okleveles és hagyományos divat-, jelmez- és díszlettervező szakos tanulók beiratkozása zajlik

Kérjük a beosztást tartsák be a torlódás elkerülése végett, amennyiben problémájuk adódik, mindenképpen írásban jelezzék a titkarsag@kreativtechnikum.hu emailcímen, megadva a levélben a tanuló teljes nevét és oktatási azonosítóját!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanulók beiratkozásához szükséges előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot, az iskolában iskolaorvosunk dr Hajós Éva doktornő végzi. Az általa előírt és a szakma tanulásának feltételeként jogszabályban meghatározott egészségügyi alkalmassági követelményeket, melyeknek való megfelelést szakorvos által kell igazolni, kérjük legkésőbb a tanítás megkezdéséig, 2024. augusztus 31.-ig beszerezni és hozzánk eljuttatni szíveskedjenek.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az iskola nem tud felelősséget vállalni arra vonatkozóan, ha a gyermekük tanulmányaira kiható, jelenleg ismert, és a gyermekük egészségi állapotára vonatkozó információt nem hoznak az iskola tudomására.

Intézményünk valamennyi adatot, tényt és információt, amely ily módon tudomására jut a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően zártan kezel. Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

A egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontját egyénileg elküldtük mindenkinek. A vizsgálatra a tanuló hozza magával a TAJ kártyáját, illetve bármilyen egészségügyi probléma esetén a leleteit is!

Kérjük a postán kiküldött és/vagy az alábbi linken is elérhető Egészségügyi adatlapot mindenképpen kitöltve hozzák magukkal, és az ott feltüntetett egészségügyi dokumentációkkal együtt adják majd le az egészségügyi vizsgálaton!
A beiratkozás feltétele, hogy a tanulóknak szemészeti szakorvosi lelet és hallásvizsgálati lelet is szükséges az alkalmassági megfeleléséhez, kérjük ezekre a vizsgálatokra minél előbb kérjenek időpontot!

Kérjük a BEIRATKOZÁSHOZ az alábbi szükséges (érvényes) iratokat hozzák magukkal (a dokumentumokról fotót, rossz minőségű/kivehetetlen fénymásolatot nem áll módunkban elfogadni!):

  • általános iskolai bizonyítvány
  • születési anyakönyvi kivonat vagy annak másolata
  • érvényes személyi okmányok vagy azok fénymásolatai (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adóigazolvány vagy adószámot tartalmazó hivatalos irat)
  • nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat eredeti példánya vagy fénymásolata
  • a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap (Kormányablakban igényelhető – a régi diákigazolvány még érvényes, de el kell indítani az új igazolvány igénylését. A Kormányablakban lehet beszerezni a NEK adatlapot, itt készítik el az igazolványhoz szükséges fényképet is. Az igényléshez szükséges személyi igazolvány és lakcímkártya, és a 14. életévét be nem töltött tanulók esetében az egyik szülő jelenléte is. Az igénylés ingyenes.)
  • szakértői vélemény (ha eddig nem adták le vagy azóta frissült, amennyiben folyamatban van az első szakértői vizsgálat, azt is kérjük jelezni!)
  • beiratkozási adatlap, mely a bejegyzés végén lévő linkről letölthető – nyomtatott betűkkel kitöltve hozzák magukkal (linken elérhető)
  • egészségügyi adatlapok (linken elérhető)
  • egészségügyi vizsgálati eredmény
  • nyilatkozat szülői felügyelet gyakorlásáról (nyilatkozniuk kell arról, hogy kinek adhat információt az iskola a tanulóról, ki járhat el a gyermekek ügyében)

Az iskolának nincs saját kollégiuma, a kollégiumi elhelyezésről Önöknek kell gondoskodni (a beiratkozás során elérhetőséget tudunk adni, kérjük jelezzék, ha igényük van rá).

A tanulók osztályokba sorolását a beiratkozás napján az Aulában kitesszük majd, onnan tudnak majd tájékozódni, hogy az alábbi beosztásban látható osztálytípusok közül, ki-hová került besorolásra.

E-beiratkozás lehetősége és folyamata

Az e-Ügyintézés felületén 2024. június 26-ig a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a szakképző intézménybe a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761123

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A szülők/törvényes képviselők csak azon középfokú intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert. A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az eredeti, aláírt példányokat a szülő/törvényes képviselő magával tudja hozni a középfokú szakképző intézménybe, meggyorsítva ezzel a beiratkozás adategyeztetési folyamatát.

A beiratkozáshoz készítettünk egy ellenőrző listát (linken elérhető – checklist), hogy milyen dokumentumokat kell magukkal hozniuk, kérjük figyeljenek erre, mert ezek nélkül nem tudjuk véglegesíteni a folyamatot!

Szükséges dokumentumok a beiratkozáshoz + Segédlet e-beiratkozáshoz

Orvosi vizsgálati időpontok:

Tisztelt Gondviselő, kedves Felvételiző!

Az alábbiakban közreadjuk az orvosi beosztás időpontjait, melyet a tanulók oktatási azonosítója alapján tudnak beazonosítani.

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a kreatív ágazatba tartozó szakmára a felvételre jelentkező tanuló előzetes orvosi szakmai alkalmassági vizsgálatra kötelezett a 33/1998 () NM rendelet alapján.
A szakmai alkalmassági vizsgálat időpontjára 1 éven belüli szakorvosi szemészeti és hallásvizsgálati leletet szükséges beszerezni.

Kérjük Önöket, hogy igyekezzenek elvégeztetni időben a kért vizsgálatokat!

Orvosi vizsgálati időpontok

Felvett tanulók jegyzéke: a 2024/25-ös tanévre

Kedves Felvételizők!

Az alábbiakban közreadjuk az egyeztetett felvételi jegyzéket a 2024/25-ös tanévre, mely a hivatalos felvételi végeredménynek számít.

Megkezdtük az adatok feldolgozását, hamarosan írásban is értesítünk mindenkit többek között a további feladatokkal és a beiratkozással kapcsolatban!

Az alábbi linkre kattintva érhetőek el a különböző szakterületek felvételi jegyzékei, melyben a tanuló oktatási azonosítójával vagy a megadott jelszó alapján tudják beazonosítani magukat a jelentkezők.

Azon tanulók esetében, akik nem jelentek meg vagy nem feleltek meg a szóbeli elbeszélgetésen és/vagy a rajzkészségszint felmérésen, ott az oktatási azonosító mellett az „ELUTASÍTVA” jelzés szerepel.

Felmerülő kérdések esetén kérjük, minden esetben írásban keressenek minket a titkarsag@kreativtechnikum.hu e-mail címen – megadva a tanuló nevét és oktatási azonosítóját a beazonosításhoz!

Gratulálunk leendő tanulóinknak, szeretettel köszöntjük őket a Kreatív Technikumban, hamarosan találkozunk személyesen is a beiratkozáson!

A 2024/25-ös tanévre felvett tanulók jegyzéke

Kreatív felkészítő 2023

Kedves érdeklődők!

Ismét elindítjuk nagy sikernek örvendő, 10 héten át tartó ingyenes, képző- és iparművész oktatóink által összeállított Kreatív Felkészítő programsorozatunkat is, melynek feladatai idén is online lesznek elérhetőek.

A foglalkozások anyaga letölthető feladatok formájában lesz elérhető, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel.

Így a feladatokat és a részletes tematikát, instrukciókat – hétről-hétre, az iskola honlapján keresztül érhetik majd el, a bal oldali menüsorban, a Kreatív felkészítő gomb alatt.

Az elkészült alkotásokat a felvételi eljárás részeként mini portfólió formájában be lehet mutatni, figyelembe vesszük a rangsorolásnál!

A feladatok megjelenésének időpontja:
október 11. szerda / október 18. szerda / október 25. szerda / november 08. szerda / november 15. szerda / november 22. szerda / november 29. szerda / december 06. szerda / december 13. szerda /december 20. szerda

Információkért, a változások nyomon követéséért kérjük kísérjék figyelemmel az iskola honlapját, Facebook és Instagram csatornáját!

 

Tájékoztatás

Iskolánk Szabolcs utcai épülete 2023. augusztus 31-vel megszűnik,

így a továbbiakban az oktatás kizárólagos helyszíne a Vág utcai épület lesz.

Iskolavezetés

E-beiratkozás lehetősége és folyamata

Tisztelt Szülők,

az e-Ügyintézés felületén 2023. június 14-21. közötti időszakban a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a szakképző intézménybe a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A szülők/törvényes képviselők csak azon középfokú intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az eredeti, aláírt példányokat a szülő/törvényes képviselő magával tudja hozni a középfokú szakképző intézménybe, meggyorsítva ezzel a beiratkozás adategyeztetési folyamatát.

A beiratkozáshoz szükséges további információkat (pontos időpont, helyszín, milyen további iratokra, adatokra lesz szükség stb.) megtalálják oldalunkon.

Az online adatbeküldés részletes tájékoztatója és segédlete

Covid fertőzések észlelésének és kezelésének eljárásrendje

Tájékoztatásul közzétesszük dr. Homor Zsuzsanna fővárosi és megyei tisztifőorvos által, iskolánknak küldött tájékoztató levelét, a SARS-CoV-2 okozta fertőzésekkel kapcsolatban, a köznevelési intézményekben követendő eljárásrendről.

Iskola Vezetősége

JRH_5200_3_Eljárásrend alkalmazása a köznevelési intézményekben
Felmerülő kérdések esetén kérjük, keressenek minket az iskola weboldalán megadott elérhetőségeken, vagy a titkarsag@kreativtechnikum.hu email címen!

Diákigazolvány a felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezőknek

Tisztelt Tanulók!

Többen érdeklődtek nálunk az felnőttképzési rendszerben kiadható diákigazolványok típusáról. Az alábbiakban az Oktatási Hivatal állásfoglalását közöljük az ügyet érintően:

„Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2021. szeptember 1. napjától az alábbi rendelkezéseket tartalmazza.

„13. § (1) Diákigazolványra jogosult

b) a szakképző intézmény tanulója és a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszony keretében szakmai oktatásban részt vevő képzésben részt vevő személy.
14. § (4) A képzésben részt vevő személy részére az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt kell kiállítani.”

A fenti rendelkezés alapján, a felnőttképzési jogviszonyba kerülő tanulók, a 2021/2022. tanévtől kezdődően levelező munkarendes diákigazolvány igénylésére jogosultak, függetlenül attól, hogy milyen munkarendben tanulnak.”

Iskolavezetés

ALUMNI

VEKOP-8.6.3-16-2017-00006

Határtalanul!

a nemzeti összetartozás
operatív programja

VEKOP-8.5.1-17-2017-00003

„Idegen nyelvi készségek
fejlesztése”

VEKOP-8.6.3-16-2017-00006

„BKSZC – Bátorság, Komplexitás,
Szinergia és Célszerűség a
Szakképzésért”